fbpx

Hy5

Medical device —

Kontaktinformasjon

Christian Fredrik Stray

Telefon

+47 99706109

E-post

cf@hy5.no

Adresse

Drammensveien 130, 0277 Oslo

Etablert

2015

Hy5 er et norsk helseteknologiselskap, som lager og produserer verdens første hydrauliske håndprotese. Vi mener at alle mennesker, over alle verdens geografiske, demografiske og sosioøkonomiske grenser har rett på den høyeste livskvaliteten mulig, inkludert full mobilitet. Gjennom innovativ teknologi og en effektiv produksjon er prosessen gjort enkel og kosteffektiv, funksjonaliteten er optimalisert og livssyklusen er forlenget.

Vår løsning tilbyr kosteffektiv og avansert bevegelseskontroll, samt fleksibilitet med kritisk funksjonalitet. Hy5 vil bryte ned barrierer for brukerkomfort, ved å direkte adressere behov for lettere og raskere håndproteser, også i områdene hvor proteseteknologien er vanskeligere å få tak i. Ved å sørge for at amputerte har et større spekter av muligheter, åpner man for at alle kan velge den løsning som best passer deres livsstil, og som sørger for økt livskvalitet.