fbpx

GS1 Norway

Kontaktinformasjon

Stephen Bølstad

Telefon

22971320

Mobil

92804257

E-post

sb@gs1.no

Adresse

Brynsveien 11, 0667 Oslo

Etablert

1978

GS1 Norway er en del av en global not-for-profit organisasjon som utvikler og administrerer globale standarder for identifikasjon, kommunikasjon og sporing. Vi er representert i en rekke bransjer som for eksempel dagligvare, bygg & anlegg, offentlig sektor og helsesektoren.

I helsesektoren leverer GS1 blant annet standarder for identifisering og sporing av legemidler (FMD) og medisinteknisk utstyr (UDI).
GS1 Norway skal med sine globale standarder, verktøy og kompetanse bidra til at pasientbehandling, prosedyrer, innkjøp, logistikk og vedlikehold innen sykehussektoren gjennomføres med høyere kvalitet. Det vil gi oss et tryggere og mer effektivt helsevesen rustet for framtiden.