fbpx

Genetic Analysis

Diagnostics —

Kontaktinformasjon

Ronny Hermansen

Telefon

48 32 16 10

Adresse

Ulvenveien 80, 0581 Oslo, Norway

Etablert

2008

Genetic Analysis har utviklet og lansert den første genbaserte rutinemessige testen for kartlegging og diagnostisering av sykdommer relatert til dysbiose og ubalanser i bakteriene i fordøyelsessystemet.

En standardisert og robust teknologi gjør det mulig å sammenligne bakterieprofiler hos pasienter til bakterieprofiler av kontrollpopulasjoner så vel som hos pasientgrupper før og etter behandling. En standardisert reproduserbar metode er kritisk for å oppdage koblinger mellom mikrobiota, kliniske forhold og behandling.

Selskapet markedsfører CE-merket GA-map -teknologi til tre markedssegmenter: kommersiell rutintesting, pharma-selskaper og forskningsmarkedet. Genetic Analysis ble etablert i 2008 og er basert på forskning utført av professor Knut Rudi ved Norsk Universitet for biovitenskap.