fbpx

Gardermoen Campus

Kontaktinformasjon

Mona Aarebrot

Telefon

+47 97 68 92 25

Mobil

+47 97 68 92 25

Adresse

Gardermoen, Oslo

På Gardermoen Campus samler vi nyskapende virksomheter for å finne fremtidens helse- og velferdsløsninger.

Fremtidens helsevesen vil kreve mer brukerorienterte løsninger og ny velferdsteknologi, og innovasjonsmulighetene i norsk helsesektor er mange. Ved å samle ulike aktører, i en felles helseklynge, skaper vi en arena for samhandling og innovasjon.

De første byggetrinnene sto ferdig i 2018 og rommer Norges største privatbygde sykehus, et interkommunalt helsehus, et rehabiliteringssenter og et apotek. I fremtidige byggetrinn ligger om lag 70 000 kvm til disposisjon for nye virksomheter som er åpne for utvikling av fremtidsrettede helsetilbud og nye løsninger.