fbpx

Eupnea

Diagnostics — Digital health —

Kontaktinformasjon

Øystein Theodor Ødegaard-Olsen

Telefon

91807277

Mobil

91807277

Adresse

Kalvedalsveien 54

Etablert

2016

Eupnea utvikler en sensor for kontinuerlig måling av respirasjonsfrekvens

Visjon:

Bidra til å forbedre hvordan dagens medisin undersøker, diganostiserer og monitorer pasienter. 

Hva er Respirasjonsfrekvens?

Respirasjonsrate er det vitalparameteret som endrer seg først ved progresjon i sykdomstilstand. 

I dag utføres manuell telling av pustefrekvens, sammen med de øvrige vitalparametrene (Puls, BT, Temperatur, SpO2) av pleiepersonell 1 – 3 ganger per døgn per pasient. 

Manuell telling av pustefrekvens har målebias både grunnet faktorer hos pasient og pleier.  

Hva utvikler vi?

Eupnea utvikler en sensor for automatisk registrering av pustefrekvens. 

Ved å gjøre registreringen autonom kan pleieressursene utnyttes bedre. Måledataene blir mer pålitelige og endring i sykdomstilstand kan oppdages raskere.  

Mål:

Sensoren vår tar sikte på å oppdage respirasjonsfrekvens som er

anses å være den mest pålitelige og viktige parameteren som

endrer seg raskest i sykdomsutviklingen

Forretningskonsept:

Utvikle en kostnadseffektiv sensor for kontinuerlig overvåking av respirasjonsfrekvens. Hvor nytte verdien ligger i tidlig observasjon av sykdomsprogresjon.