Depict AS

eHealth (ICT) —

Kontaktinformasjon

Eirik Torheim

Telefon

+47 905 88 644

Adresse

Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Etablert

2015

Depict AS formidler viktig legemiddelinformasjon på en måte som gjør den tilgjengelig for ALLE. Målet er å unngå legemiddelskader og feilbruk. Vi tilbyr tjenesten Depicto™, som gir helsepersonell tilgang til pasienttilpasset informasjon og lar dem formidle denne til sine pasienter. Tjenesten brukes av farmasøyter, leger, sykepleiere og andre, for å sikre at pasienten får den informasjonen han eller hun trenger. Ved at informasjonen presenteres på flere språk, med enkle figurer (piktogrammer) og kortfattede tekster, blir den også lettere for pasienten å forstå.