fbpx

CondAlign

Medical device —

Kontaktinformasjon

Morten Lindberget

Telefon

+47 928 46 580

Adresse

Sinsenveien 53D, 0585 Oslo

Etablert

2010

Basert på vår innovative teknologi utvikler CondAlign (CA) materialer for neste generasjon EKG-elektroder, samt flere andre applikasjoner innenfor området anisotropisk ledende filmer.

EKG-elektroder laget med vår teknologi benytter ikke hydro-gel basert på sølvklorid, som typisk brukes i dagens elektroder. Ved å unngå dette materialet tar vi sikte på å redusere, og muligens helt unngå irritasjon og uttørring av pasientens hud, samt å forlenge elektrodenes brukstid. Dette kan blant annet åpne for mer hjemmebasert diagnostisering og redusere antall liggedøgn, med positive sosioøkonomiske effekter som resultat.

CAs unike og patenterte teknologi kombinerer standard komponenter til å skape nye, innovative materialer og produkter. Vår teknologi baserer seg på manipulering av partikkelstrukturer ved hjelp av elektriske felt. Dette gjør det mulig å redusere mengden av dyre eller forurensende komponenter, og samtidig forbedre de overordnede produktegenskapene. Fordelen er reduserte kostnader og bedre ytelse, som igjen åpner for en rekke innovasjoner og nye anvendelser innenfor mange industrielle bruksområder.

Det er dokumentert at teknologien egner seg i masseproduksjon.

Vi søker kontinuerlig etter nye samarbeidspartnere og kunder i det globale markedet. Enhver som ser nye anvendelsesområder og bruk av teknologien er velkommen til å kontakte oss for å utveksle ideer.