Cellmover AS

Biotech — Innovation Company —

Telefon

+4795063929

Mobil

+4795063929

Adresse

Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Ansatte

1

Etablert

2015

Cellmover AS er et nystartet firma med mål å utvikle produkter for å øke effektivitet av immunterapeutisk behandling av kreft. Produktene er spesifikt rettet mot å øke overlevelse, aktivitet og målstyring av immunceller benyttet til celleterapi.