Argentum

Investor —

Kontaktinformasjon

Ingibjörg Meyer-Myklestad

Telefon

+47 906 05 505

Adresse

Bradbenken 1, 5033 Bergen

Etablert

2001

Argentum har siden 2001 bygget opp et ledende kompetansemiljø på investeringer i private equity-fond, inkludert venture og buyout. Selskapet forvalter 19,5 mrd kroner for statens investeringsfond for private equity (Argentum Fondsinvesteringer) og private investorer.

Selskapet har spesialisert seg på fond i Norden og Nord-Europa. Siden oppstart har selskapet hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 14,0 prosent. Argentum har 21 ansatte og kontor i Bergen og Oslo.