fbpx

Utvikling av pasientorienterte rehabiliteringsforløp

17 oktober
11:30 - 15:30

Campus Gardermoen
Ragnar Strøms Veg

Hvordan utvikle nye tjenester og ta i bruk ny teknologi i samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Bli med på workshop!

Teknologi er muliggjørende i mange faser av et rehabiliteringsforløp. For brukeren kan det bety muligheter til å bli mer selvstendig og få tettere oppfølging i sitt rehabiliteringsforløp. For helsepersonell kan det bety nye verktøy både i opptrening og i samhandling mellom faggrupper.

LHL, Norway Health Tech og Ullensaker Kommune inviterer fagpersoner, teknologibedrifter, brukere, pårørende og forskere til å få inspirasjon og dele sine erfaringer.

I tillegg inviteres fagpersoner og ledere for rehabilitering i kommuner og sykehus, leverandører av rehabiliteringsteknologier, brukere/pårørende og forskere til en fagdag der vi sammen diskuterer hvordan morgendagens rehabiliteringstjenester bør utvikles.

Program:

11:30 Lunsj og mingling

12:30 Velkommen v/Frode Jahren, Generalsekretær LHL

12:45 Inspirasjonsforedrag om bruk av teknologi i helsetjenesten v/Iver Olav Sunnset, Forretningsutvikling Digitale Gardermoen

13:05 Brukerrepresentanter LHL – erfaringer som bruker av rehabiliteringstjenestene v/Inger Lise Bråthen

13:30 Workshop – Ansvar for egen helse – Hvordan kan nye tjenester og teknologi gi pasienten bedre mulighet til å styre sitt rehabiliteringsforløp

14:00 Tjenestedesign søvn v/Laila Steen, PhD stipendiat OsloMet

14.10: Hvordan ønsker brukere teknologi i oppfølging av behandling og livsstil etter PCI (utblokking av kransarterier). v/ Heidi Lunde Elstad. Sykepleier og PhD-stipendiat LHL

14:20 Siemens Healthineers – erfaring fra implementering, ved Ingvar Sørlien

14:30 Workshop – Hvordan kan bruk av teknologi bidra til tjenesteutvikling for bedre samhandling

15:00 Oppsummering i plenum

15:15 Inspirasjon om utvikling av rehabliteringsområdet – Mari Klokkerud, Regional Kompetansetjenste for Rehabilitering HSØ (RKR)

15:30 Avslutning

VELKOMMEN!!

Påmelding