fbpx

Rehabilitering etter Covid-19 – hva blir behovet?

26 March
09:00 - 10:45

Webinar

Covid19 – hva kan man forvente og hva trengs av rehabilitering: fatigue, kognitiv, ernæring, basis opptrening, jobbtrening, hva er siste forskning på feltet? Hvilke institusjoner har mulighet for rehabilitering og hvordan kan kommunene planlegge for øket behov for rehabilitering?

Foto: Motitech

Sunnaas sykehus, LHL sykehuset, CatoSenteret og Indre Østfold kommune sammen med Norges største helseklynge, Norway Health Tech, inviterer fagpersoner og ledere i rehabiliteringstjenesten til et webinar om erfaringer fra Covid-19 rehabilitering og bruk av rehabiliteringsteknologi.

Opptak av webinaret er tilgjengelig på følgende link: https://play.quickchannel.com/play/hieyij

Program

09:00     Velkommen

09:05    Mine erfaringer som Covid-19-pasient v/LHL Covid-19, interessegruppe for mennesker som er behandlet for eller har symptomer på Covid-19.

09:25    Rehabilitering etter Covid-19 ved LHL sykehuset Gardermoen: lungeforandringer, kosthold, trening og tverrfaglig tilnærming v/ Silje Solbakken Ask

09:40     Behandling av pasienter med behov for kompleks rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå, med nevrologiske og kognitive følgevirkninger, og nedsatt lungefunksjon v/Geir Ove Karlsson, Avdelingsleder for multitraume, nevrologi og brannskade ved Sunnaas Sykehus.

09:55     Erfaringer fra generell opptrening etter C-19. Utfordringer med fatigue og kognisjon v/Rakel Schmidt, spesialfysioterapeut CatoSenteret

10:10     Erfaringer fra rehabilitering av Covid-19 pasienter i kommunehelsetjenesten ved Carina Kolsnes, Teamkoordinator TVT Rehabilitering, læring og friskliv Indre Østfold kommune

10:25     Intro til aktuelle teknologier/løsninger.

10:40     Hvordan få oversikt over behov og ulike tilbud for spesialisert rehabilitering etter Covid-19 v/ Jon Ivar Sørland, leder av regional koordinerende enhet

10:50     Avslutning og oppsummering

VELKOMMEN!

Samarbeidspartnere:

 

 

Påmelding

Delte dokumenter

Presentasjoner fra webinar rehabilitering etter Covid-19

Om rehabilitering etter C-19 fra Interesseorganisasjonen for C-19, LHL Sykehuset Gardermoen, Sunnaas Sykehus, CatoSenteret, Indre Østfold Kommune og RKE