fbpx

Hvordan ser morgendagens responssenter ut?

14 oktober
12:00 - 15:00

Webinar

Ønsker du å se webinaret fra 14.oktober, klikk på linken her: https://play.quickchannel.com/play/ew77378

—————-

Det finnes flere typer responssenter som tilbyr forskjellige responssentertjenester, og ulike måter å tilby disse på. Hvilke muligheter finnes i dag, og hvordan kan fremtiden se ut? På dette webinaret får du et innblikk i hvilke muligheter som er i bruk i dag, samtidig som vi belyser noen muligheter knyttet til morgendagens responssenter. 

Målgruppen for dette webinaret er ansvarlige for velferdsteknologi, helse- og sosialledere i kommunene, samt bedrifter som tilbyr løsningene. Andre som er interesserte i temaet er også velkommen til å delta.  

PROGRAM 

Presentasjoner fra webinaret finner du nederst på siden.

12:00  Velkommen til webinar  v/Gry Helene Stavseng, koordinator HelseHub, Norway Health Tech

12:10 Skien – alarmsentralen Telemark  v/leder Heidi Sivertsen  

12:30 Værnes Respons, interkommunalt samarbeid om responssentertjenester 

Værnes Respons er et interkommunalt samarbeid med 13 kommuner i Trøndelag, der Stjørdal kommune er vertskommune. Værnes Respons er samlokalisert med legevakt, slik at ressursene kan bistå på tvers ved behov.  v/Solrunn Hårstad, Rådgiver Helse IKT. Jobber på Værnesregionen IT med deler av stillingen i Værnes Respons

12:50 Et visjonært blikk på morgendagens responssenter 

  • Tellu v/Lise Viken, produktsjef  
  • Sensio  
  • Hospital IT  
  • NetNordic v/Camilla Lobben, Strategic Business Development – eHealth & Welfare Technology

13:10 Fremtidens responssenter – Innspill fra salen 

13:25 Pause 

13:35 Rett i lomma i Elverum kommune v/Åshild Sæther Engen, Rådgiver Velferdsteknologi, Elverum kommune

13:55 Erfaringer og suksesskriterier fra et ungt responssenter  

Responssenteret i Kongsbergregionen hadde oppstart i 2019. Gjennom vår alarmsentral og vårt kompetansesenter har vi høstet verdifulle erfaringer som er retningsgivende for videreutvikling av et bærekraftig responssenter for kommunene og deres innbyggere. Vår modell med alarmsentral og kompetansesenter er unikt i sitt slag og handler ikke bare om implementering av velferdsteknologi, men også om arbeidsprosesser og organisasjonskultur.  v/Hege Merethe Hagen, Daglig leder, Responssenteret Kongsbergregionen

14:15 Helhetlig og sammenhengende helsetjenester  v/Inger Lise Hallgren, Vestre Viken 

14:35 Panelsamtale med innlederne v/Grete Kvernland-Berg, InnoMed

15:00 Takk for i dag  

 VELKOMMEN! 

Arrangementet arrangeres i regi av Norway Health Tech og HelseHub.  

HelseHub er et samarbeidsprosjekt for forskning og utdanning-, operative institusjoner og tjenester-, samt næringsrettet arbeid innen helse og omsorgsfeltet. Kommunene Asker, Drammen og Lier, Universitetet i Sørøst-Norge, Viken fylkeskommune, Vestre Viken helseforetak og Asker Næringsforening, Næringsforeningen i Drammensregionen, samt Norway Health Tech og Kongsberg Innovasjon, deltar i HelseHub, med mål om å finne felles muligheter og løse utfordringer knyttet til helsetjenester. 

https://helsehub.org

Påmelding