fbpx

Møt fagpersoner og tilbydere av digitale innbyggertjenester til helsestasjon og skolehelsetjenesten – fagdag og demo

23 mai
11:30 - 15:30

Oslo Science Park
Toppsenteret

Krav til økt digitalisering møtes overalt, og på denne demo-dagen ønsker man å finne løsninger for helsestasjonen, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Bli med på en åpen møteplass hvor man kan diskutere behov, teste løsninger – vise frem løsninger og sammen finne veien til bedre tjenester for barn og unge.

Oslo kommune jobber sammen med Bergen kommune, Haugesund kommune og Stavanger kommune, samt Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet og KS for å utvikle nye og digitale løsninger for brukerne på helsestasjonene, skolehelsetjenesten og helsestasjon for unge – prosjektet kalles DIGIHelsestasjon. Målgruppen for helsestasjonen er en vesentlig del av Norges befolkning; Gravide, Foreldre med småbarn, barn og unge.

De nye digitale tjenestene skal gjøre det enklere og sikkert å komme i kontakt med helsestasjons- og skolehelsetjenesten, innbyggerne skal få oversikt over avtaler med helsetjenesten og kunne administrere disse, samt at innbyggerne får tilgang til relevant informasjon slik at de blir tryggere og mer forberedte. Det betyr at vi ønsker å blant annet etablere en digital, sikker meldingstjeneste mellom helsetjenesten og innbyggerne, en kalender med mulighet for å se, flytte og avbestille besøk, varsling/påminnelse, samt gi brukeren tilgang til relevant informasjon. Løsningen skal være integrert med EPJ-løsningene i kommunene.

DIGIHelsestasjonsprosjektet ønsker både å kartlegge eksisterende teknologi/løsninger som kan anvendes for målgruppen på helsestasjonene samt å invitere til dialog med bedrifter som har nye løsninger som kan endre måten tjenesten drives på.

Bedrifter inviteres til å ha stand for å demonstrere sine løsninger og holde pitch (meld din interesse så velges de mest relevante ut). Kryss av for dette når du melder deg på.

Denne seminaret er relevant for bedrifter som jobber med digitale løsninger for foreldre, barn og unge. Samt fagmiljø, ledere og politikere som ønsker å diskutere bruk av ny teknologi i tjenesten.

Program:

10:30     Rigging av bedriftsstand

11:30 – Lunsj og demotorg

12:30 – Velkommen

  • Endre Sandvik, prosjektdirektør Oslo Kommune, byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap
  • Kathrine Myhre, daglig leder Norway Healthtech

12:50 – Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Norge – utfordringer i dag og fremover

  • Eirik Nagel Aldrin, helsesykepleier, seksjonssjef, Bydel Bjerke, Oslo kommune

13:10 – Plattformer og teknologiske rammer

  • v/Nina Linn Ulstein – produktansvarlig for helsenorge.no, Direktoratet for e-helse

13:30 – Pause og demotorg

13:45 – Skulle ønsker jeg hadde … dialog og innspill om fire viktige temaer

  • … digitale løsninger som barn og unge tar i bruk
  • … skreddersydd informasjon tilpasset innbyggerens situasjon
  • … tilgang til sømløse tjenester – for eksempel innenfor både helse, skole og fritid
  • … tilgang til mestringskurs og selvhjelpsløsninger

Stående dialog der deltakerne sirkulerer mellom fire stasjoner (15 min pr stasjon) mens to fasilitatorer blir stående.

14:45 – Hva kan markedet bidra med? Kort presentasjon av utvalgte løsninger som finne tilgjengelig. Det finnes mange spennende selskaper og start up miljøer som blir invitert til å vise frem sine løsninger.

15:20 – Avslutning og dialog med selskapene som står på demotorg

Arrangementet er et samarbeid mellom DIGIhelsestasjon partnerne og Norway Health Tech.

VELKOMMEN!!

Påmelding