fbpx

Innovasjonspartnerskap: nyskapende pasientforløp Sykehuset Østfold

21 juni
08:00 - 10:00

Forskningsparken
Medical Growth House Sosial sone

Bli med på dialogmøte med Sykehuset Østfold i deres forberedelse til utlysning på nyskapende pasientforløp.

Sykehuset i Østfold jobber med forberedelser til en anbudsutlysning kalt «Nyskapende Pasientforløp». Utlysningen fokuserer på kreftpasienter og muligheter for behandling og oppfølging i hjemmet, og er også ment å breddes ut til andre pasientgrupper. Anbudet følger de nye reglene om innovasjonspartnerskap, og målet er å finne en/flere utviklingspartnere som ønsker å utvikle, teste og implementere nye løsninger for Sykehuset Østfold. Norway Health Tech inviterer til et informasjonsmøte i forkant av utlysningen. Vi vil også legge til rette for partnering slik at det blir lettere å etablere konsortier for leveranse av tilbud.

Program

08:00 – 08:30       Mingling og enkel servering

08:30 – 09:30       Informasjon om utlysningen v/Ingunn Olsen, Innovasjonssjef og Vivi Haaheim, seksjonsleder kreftavdelingen – Sykehuset Østfold HF

Sunniva Jonassen Fjelde, Seniorrådgiver, offentlig-privat innovasjon Innovasjon Norge

09:30 – 10:00       Partnering og kaffe

Les her for mer informasjon om anskaffelsen https://sykehuset-ostfold.no/innovasjonspartnerskap

 

 

 

 

Påmelding