fbpx

«Videosamtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)» i Vestre Viken HF – Informasjonsmøte om innovasjonspartnerskap

10 March
12:00 - 15:00

Toppsenteret Forskningsparken

Vi inviterer til informasjonsmøte om Innovasjonspartnerskap «Videosamtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)» i Vestre Viken HF.

Vestre Viken forbereder utlysningen av et innovasjonspartnerskap kalt «Videosamtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)». Det skal inngås en utviklingskontrakt med en eller flere leverandører om å utvikle nye løsninger for videobasert dialog mellom AMK og innringer. Video i tillegg til ordinær tale vil gi medarbeidere på AMK bedre mulighet til å bistå i nødsituasjoner og potensielt redde flere liv. I tillegg til Vestre Viken har nå følgende virksomheter bekreftet sin deltakelse som følgevirksomheter: Helse Sør-Øst med alle underliggende helseforetak, Helse Vest med alle underliggende helseforetak samt HDO – Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett.

Anskaffelsen følger reglene om innovasjonspartnerskap. Norway Health Tech inviterer til et informasjonsmøte i forkant av utlysningen. På møtet vil Vestre Viken informere om behovskartleggingen og utlysningen. Vi vil også legge til rette for partnering slik at det blir lettere å etablere konsortier for leveranse av tilbud.

Program

12:00 – 12:30 Mingling og enkel servering

12:30 – 13:30 Informasjon om innovasjonspartnerskapet v/Hans-Christian Stoud Platou, prosjektleder Prehospitale tjenester Vestre Viken HF. Informasjon om Kommunikasjonsløsning i akuttmedisinsk kjede ved Vegar Hermansson, Avdelingsleder Kunde og Tjenesteforvaltning hos Helsetjenestens Driftsorganisasjon. Informasjon om innovasjonspartnerskap v/Johan Englund, Fagdirektør Digitaliseringsdirektoratet.

13:30 – 15:00 Partnering og kaffe

Les her for mer informasjon om anskaffelsen og her rapport fra behovskartleggingen.

Arrangementet er åpent for alle.

Møtet ble filmet – dersom du vil se filmen klikk HER

Påmelding

Delte dokumenter

Samlet presentasjon fra møtet

Presentasjoner fra Norway Health Tech, Digitaliserings Direktoratet, Vestre Viken, HDO - alt samlet i en fil.