fbpx

#HelseViken 2022

06 desember
09:00 - 15:30

#HelseViken er en konferanse i brytningen mellom digitalisering, innovasjon og kompetanse innen helsefeltet.

På konferansen 6. desember møtes folk fra kommunehelsetjenesten, sykehus, næringsliv, akademia og brukerorganisasjoner.

Tema for #HelseViken er simulering. Deltagerne får presentert spennende prosjekter og forskning samt ny teknologi. Benytt også anledningen til å delta i dialog med andre interesserte mennesker.

Helseteknologiselskaper får vist frem sine løsninger i et eget demotorg. Deltagere får mulighet til å teste ut løsninger og snakke med de som utvikler nye produkter og tjenester innen simulering.

Vil du være deltager? Ønsker du å være utstiller? Registrer deg her.

PROGRAM:

09:00  Registrering, besøk på utstillingene og mingling. Enkel servering.

10:00  Velkommen til #HelseViken
v/Janne Dugstad, prosjektleder HelseHub og førsteamanuensis, USN – Campus Drammen,
Sudhir Sharma, kommunalsjef helsetjenester og institusjon, Drammen kommune og styringsgruppeleder HelseHub

Simulering med virtuelle pasienter
– Erfaringer fra forskning og utdanning
v/Ösp Egilsdottir, programansvarlig Fleksisykepleie Viken og stipendiat,
Hilde Eide, professor, Senter for helse og teknologi. Begge fra USN – Campus Drammen

Engasjert læring gjennom spillbasert onboarding
– Gamification, eller spillbasert trening, er en trend som brer om seg på opplæringssiden. Kongsberg Defence & Aerospace startet våren 2022 med en pilot for å finne ut hva spillbasert trening kunne tilføre i onboardingen av deres nyansatte. Siden det har de utviklet en spillbasert læringsreise som har blitt godt likt blant nyansatte i alle aldre.  Ikke bare har de en høy læringsverdi og engasjement for læringen, -de sparer også millioner på omleggingen av sitt onboardingsprogram.
v/Jan Helge Strøm, Vice President, Programs – Business Support, Kongsberg Defence and Aerospace

Homo Ludens
– Et blikk på hva «gamification» og «serious games» er og hvordan det kan bidra til å gjøre hverdagen litt mer hyggelig og lettere. Opplæring er blant de områdene som først har fått nytte av «gamification», men potensialet er mye større om vi kan utnytte det i daglige situasjoner. Er det en mulighet til å beholde vårt naturlige lekende vesen i en travel hverdag?
v/Olaf Hallan Graven, professor, Senter for helse og teknologi, USN – Campus Kongsberg

Pitching: Muliggjørende teknologier
v/utvalgte utstillere

12:00 Lunsj og besøk på utstillingene

13.00 KlinObsKommune
– En trinnvis kompetansemodell for kommunehelsetjenesten med fokus på simulering som læringsmetode
v/Gøril Nonstad, prosjektleder, fag-og gjennomføringskoordinator i Interkommunalt samarbeid Ringeriksområdet

Making healthcare safer
v/Elsa Søyland, daglig leder, Safer og styreleder Norwegian Smart Care Cluster

14:00 Pause og besøk på utstillingene

Scenarie-simulering før og etter praksis i sykepleieutdanningen
– Et forskningsprosjekt om profesjonsutdanningers simulatortrening.
A. Camilla Wiig forsker på lærings- og vurderingspraksiser i avanserte simulator-baserte omgivelser i høyere utdanning. I dette innlegget vil hun presentere foreløpige resultater fra scenarie-simuleringer der sykepleierstudenter trener før og etter praksis i sykepleieutdanningen. Ved å ta utgangspunkt i dialoger og interaksjoner mellom sykepleierstudenter og fasilitatorer/operatører i autentiske scenarie-simuleringer, bruker hun video-film for å undersøke lærings – og vurderingspraksisene.
v/A. Camilla Wiig, førsteamanuensis i pedagogikk, USN – Campus Vestfold, og prosjektleder for USNpartnerskap i PROSIM

Bringing medical imaging to life! 
HoloCare …..Transforming how clinicians see and engage with medical images with intuitive, easily generated holograms for pre-operative planning.
v/Bjørn Magnus Bjørnstad, Business developer and CFO, HoloCare,

Oppsummering og veien videre
v/Janne Dugstad, prosjektleder HelseHub og førsteamanuensis, USN – Campus Drammen

15:30 Takk for i dag – Vel hjem.

VELKOMMEN!

 

#HelseViken 2022 blir arrangert av HelseHub i samarbeid med USHT Viken (Buskerud) og Vekst i Viken (Norway Health Tech):