fbpx

Generalforsamling og Sommerfest 2022

15 juni
15:00 - 22:00

Forum, Forskningsparken (GF)
Gaustadtoppen, Forskningsparken (Sommerfest)

Velkommen til Generalforsamling (for medlemmer) og Sommerfest på toppen av Forskingsparken!

Generalforsamlingen har følgende agenda:

Kl. 15:00         Registrering

Kl. 15:30         Velkommen ved Iacob Mathiesen, styreleder i Norway Health Tech

Kl. 15:35         Norway Health Tech: Presentasjon, status og strategi for veien videre – ved Lena Nymo Helli, CEO Norway Health Tech

Kl. 16:05         Generalforsamling – med følgende agenda:

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Fortegnelse over medlemmer til stede på generalforsamlingen
 5. Årsrapport
 6. Godkjenning av revidert regnskap for siste år
 7. Fremleggelse av revisors uttalelse
 8. Fastsettelse av revisors honorar
 9. Godkjennelse av ansvarsfrihet for styremedlemmene
 10. Beslutning om årsoppgjørsdisposisjoner
 11. Behandling av budsjett og fastsettelse av kontingent for påfølgende år
 12. Saker som styret eller medlemmer ønsker behandlet
 13. Valg av
 14. Styreleder
 15. Nestleder
 16. Styremedlemmer
 17. Revisor
 18. Valgkomité

Sommerfesten starter:

Ca. Kl. 17:15 Kveldens gjester og hovedforedragsholdere
Blir oppdatert

Ca. kl.17:45   Pitch av nye medlemmer i Norway Health Tech

Ca. kl. 18:00  BBQ og mingling i nye Gaustadtoppen i Forskningsparken.

VELKOMMEN!!

Påmelding