fbpx

Webinar om offentlige finansieringsmuligheter for start ups og scale ups i Oslo

29 april
13:00 - 15:00

Webinar

Oslo kommune og Norway Health Tech inviterer til webinar 29.april for å informere om og mobilisere til de offentlige støtteordningene som eksisterer i Oslo for unge selskap på utkikk etter finansiell støtte.

Gikk du glipp av webinaret? Du kan se det i opptak HER!

Webinaret introduserer næringslivssatsingene i Osloregionen, inklusive mobilisering for finansiering av FoU og innovasjonsprosjekter i utvalgte næringer som helse & livsvitenskap, sirkulærøkonomi og digitalisering og digital transformasjon.

Oslo kommune og Norway Health Tech samler offentlige aktører i dette webinaret som vil informere selskap, studenter og forskere og andre om ulike økonomiske muligheter som finnes i Oslo i 2021. Du vil få en introduksjon av bl.a. Regionale Forskningsfondsmidler, Forprosjektmidler, SmartOslo, SkatteFUNN, med flere, – og du vil stifte nærmere bekjentskap med 5 kompetansemeglere som alle bidrar til å gjøre det enklere for bedriftene å få støtte.

Målet med webinaret er å gi en samlet oversikt over støtteordningene som eksisterer for Oslobaserte oppstarts og selskap i skaleringsfase, og målet på sikt er å legge bedre til rette for flere vekstbedrifter i vår region.

Hvem bør delta?

Webinaret er relevant for tidligfasebedrifter, startups, SMB og bedrifter med produkter klare for markedslansering (Scale Ups), FoU-institusjoner, studenter og akademia som ønsker tettere samarbeid med økosystemet av småbedrifter i Oslo.

Program:

Det blir mulighet for å stille spørsmål etter hver foredragsholder. Spørsmålene styres av moderator.

13.00  Velkommen og kort introduksjon (moderator)

13:05  Oslo kommune sin satsing på næringslivet ved Victoria Marie Evensen (AP), Byråd for næring og eierskap, Oslo

13.10  Oslo lokal og regional finansiering: Forprosjekter – finansiering for nystartede selskaper og andre selskap som ønsker eller for tiden vurderer FoU-aktiviteter på et tidlig stadium. RFF Kvalifiseringsstøtte og RFF Hovedprosjekt. Introduksjon ved Anne Solheim, Spesialrådgiver, Oslo Kommune

13.30  Ny tilskuddsordning for næringsutvikling, SmartOslo. Thomas Johansen, Seniorrådgiver Oslo Kommune

13.40  Forskningsrådet: Siste nytt om SkatteFunn, innovasjon og kommersialiseringsprosjekt og andre mulige finansieringer, deriblant kapasitetsløft. Tom Skyrud, Spesialrådgiver – Regionansvarlig i Oslo og Viken, Avdeling for Mobilisering og regionalutvikling, Området for næringsliv og teknologi, Forskningsrådet

14.00  Innovasjon Norge: Finansielle ordninger for oppstart, skalering og utvikling – finansielle virkemidler og kompetanse. Krisemidler med vekt på innovasjonstilskudd vil også bli nevnt. Joachim Thorsen, avdelingsleder start up og Tone Varslot Stave, avdelingsleder vekst og internasjonalisering, Innovasjon Norge

14.15  Eksportkreditt Norge og GIEK = Eksportfinansiering Norge (Eksfin): Finansieringsløsninger for eksportbedriftene og kundene i utlandet. Ny eksportfinansieringsaktør samler låne- og garantiløsningene under ett tak fra 1.juli 2021 når det nye Eksfin er på plass. Formålet med sammenslåingen er å gjøre tilbudet enklere for næringslivet og få et mer effektivt eksportfinansieringssystem. Ivar Slengesol, direktør strategi og forretningsutvikling, Eksportkreditt Norge (snart Eksportfinansiering Norge)

14.30  SIVA: Vekst og investeringsmuligheter i SIVA for solindustrien, helse- og livsvitenskap og sirkulærøkonomi. Jon Johansen, Seniorrådgiver Industri, SIVA

14.45  Design and architecture Norway, Doga: Design drevet innovasjonsprogram, DIP. Anne Elisabeth Bull, DOGA.

15.00 Avslutning

VELKOMMEN!!!

 

 

Påmelding

Speakers

Ivar Slengesol

Direktør strategi og forretningsutvikling - Eksportfinansiering Norge (Eksfin)

IvS@eksportkreditt.no

Anne Elisabeth Bull

Leder Designdrevet næringsutvikling - Design og arkitektur Norge - DOGA

aeb@doga.no

Tom Skyrud

Regionansvarlig - Forskningsrådet i Oslo og Viken

tsk@forskningsradet.no

Joachim Thorsen

Avdelingsleder for startup-teamet - Innovasjon Norge

Joachim.Thorsen@innovasjonnorge.no

Tone Varslot Stave

Avdelingsleder for vekst og internasjonaliseringsteamet - Innovasjon Norge

tone.varslot.stave@innovasjonnorge.no

Trine Radmann

Head of International Affairs

trine.radmann@norwayhealthtech.com

Delte dokumenter

Forskningsrådet

Tom Skyrud

SIVA

DIP - DOGA

Anne E. Bull

Eksportfinansiering - Eksfin

Ivar Slengesol

FORREGION og Reginale Forskningsfond

Anne Solheim (Oslo kommune)