fbpx

Bruk av kunstig intelligens i helsetjenestene frem mot 2025

26 november
12:00 - 16:00

Webinar

Norsk helsetjeneste har et stort uforløst potensial for utvikling av en mer bærekraftig helsetjeneste ved å ta i bruk kunstig intelligens (KI) og digitale teknologier.

Se hele webinaret i opptak HER!

Forprosjektrapporten «Bruk av Kunstig Intelligens i helsesektoren» adresserer behovet og har gode forslag til tiltak for hvordan vi skal sikre nødvendig tilgang til data og kompetanse i helsetjenesten, og peker på en mulig organisering av det videre arbeidet. I statsbudsjett for 2021 foreslår Helse- og omsorgsdepartementet en rekke tiltak som skal bidra litt på veien.

Skal vi imidlertid lykkes med en nødvendig og raskere implementering av KI og digitale teknologier må hele økosystemet i helse mobiliseres, og det må skapes arenaer for samhandling, uttesting og prosesser for implementering.

Norway Health Tech tar med dette et nasjonalt initiativ for å belyse muligheter, la oss inspirere av pågående prosjekter og helseindustri med anvendbar teknologi, med mål om felles utvikling av en «action plan» med konkret prioritering av prosjekter som økosystemet er klare for å utvikle og implementere.

I webinaret kommer vi innom spørsmål og problemstillinger som: På hvilke områder kan AI anvendes innen helsesektoren – NÅ og i fremtiden? Hvilke muligheter ser sektoren selv? Hvilke ambisjoner har helsemyndighetene og hvordan kan FoU og helseindustrien bidra? Hvilke rammebetingelser har myndighetene lagt? Hva kan vi gjøre i dag, uten å være avhengig av store løsninger?

Det er mulig å stille spørsmål via www.sli.do – bruk eventkoden #U305

Program

Kl 12:00          Velkommen og introduksjon til tema og formål med webinaret, v/ Kathrine Myhre, CEO i Norway Health Tech

DEL 1:            Norske helsepolitikere og -myndigheters ambisjoner, planer, rammebetingelser og aktiviteter

 • Anvendelse av teknologi og industriutvikling for utvikling av en bærekraftig norsk helsetjeneste – Helse- og omsorgsdepartementets strategi og mål,  v/ Nils Olav Refsdal, Seniorrådgiver, Seksjon for kompetanse, forskning og innovasjon, Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kunstig intelligens i pasientens helsetjeneste
  v/ Siv Anette Fjellkårstad, Prosjektleder, Det nasjonale koordineringsprosjektet «Bedre bruk av kunstig intelligens», Helsedirektoratet
 • Anbefalinger om implementering og anvendelse av kunstig intelligens i helsesektoren
  v/ Nils Gullhaug, Seniorrådgiver, Divisjon for strategi, Direktoratet for e-helse
 • Etablering av regulatoriske sandkasse: Hva betyr dette for helsetjenesten og heleindustrien.
  v/ Kari Laumann, prosjektleder, Regulatorisk sandkasse, Datatilsynet
 • Stortingets arbeid med Mld.St.30 (2019-2020) – En innovativ offentlig sektor, Torill Eidsheim, Stortingsrepresentant fra Hordaland (H), og saksordfører for Meld.St.30 i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Dialog mellom fasilitator og bidragsytere

Kort pause

DEL 2:            Helsetjenesten – Hvilke områder har et potensiale for bruk av KI? Hva ønsker vi industrien skal bidra med?

 • Bruk av KI i medisinsk diagnostikk v. Atle Bjørnerud, OUS/Professor UiO
 • Kontrolltårnprosjektet – planlegging og styring av klinisk logistikk – et innovasjonspartnerskap i oppstartsfase, v. Øyvind Skraastad, Klinikkleder for Akuttklinikken ved OUS
 • Kampen om helsedataene v. Richard Åstrand, seksjonssjef i HEI (Helse Eldre og Innbyggertjenester) Oslo kommune

Dialog mellom fasilitator og bidragsytere

DEL 3:          Hvordan kan FoU miljøene bidra til omstilling og industrielle løft i helse?

 • Norwegian Open AI Lab (NAIL) fra NTNU, Professor Frank Lindseth
 • Fra data til innsikt – en presentasjon av dScience, UiOs nye senter for data og beregningsvitenskap – v. Morten Dæhlen, dekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
 • Visual Intelligence – UiT v. Robert Jenssen, professor gruppeleder maskinlæring, institutt for fysikk og teknologi (TBC)
 • Rett tjeneste til rett pasient på rett sted til rett tid – bedre arbeidsprosesser og mer effektiv ressursutnyttelse med digital støtte, Frode Strisland, seniorforsker og leder for SINTEFs konsernsatsning Helse og Velferd

DEL 4:         Motivasjon, inspirasjon og konkrete eksempler fra industrien 

 • Fremtidens helsevesen kan komme nå faktisk.  Gunnar Mørne, sektorleder helse Sopra Steria
 • 5 unnskyldninger for ikke å starte med AI og digitalisering i helse,  Jon Jahren Senior Technology Strategist Microsoft
 • DNV GL, Per Myrseth, Head of Dept Data Science. Data management and analytics
 • Hvordan KI transformerer kardiologi, Eigil Samset, Chief Technology Scientist for Cardiology Solutions, GE Healthcare
 • Cognite Data Fusion – en moderne dataplattform, Thomas Falck, CFO, Cognite
 • Tidlig diagnostikk for aldersrelatert sykdom basert på norske helsedata og maskinlæring, Karl Trygve Kalleberg, Cand.med, PhD og daglig leder Agelabs
 • Globus Staffing – fremtidens ressurshåndtering med kunstig intelligens, v Helge Johannessen Bjorland, CEO og co-founder
 • Bruk av KI i andre industrier, v Eli Haugerud, Head of Clusters, Smart Innovation Norway
 • DigiCat: Norsk katapultsenter i Ålesund,  Jan Børre Rydningen, prosjektleder

Dialog mellom fasilitator og bidragsytere

Hva nå? Videre prosess – Haakon Skar, Senior Innovation Advisor og Head of Norway Health Tech Trondheim introduserer den videre prosessen med utvikling av en «joint action plan» for anvendelse av KI og digitalisering i helse.

Kl 16:00          Avrunding og takk for i dag!

Dette er en del av en prosess hvor vi i neste steg skal bygge et nasjonalt kompetansenettverk og mobilisere økosystemet til målrettet handling for å løse samfunnsutfordringen.

Dette er et samarbeid mellom klyngene Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech. Programmet er støttet av Innovasjon Norge.

Vil du lese mer? Her er litt bakgrunnsstoff:

Påmelding