fbpx

Dialogmøte mellom OUS og næringsliv – møt sterke utprøvings- og testmiljø på OUS

16 januar
13:30 - 17:00

Forum

Oslo Universitetssykehus – OUS – har gjennom flere tiår opparbeidet seg internasjonalt anerkjente utprøvingsmiljø for legemidler og medisinsk utstyr. Dette er sykehusmiljø som har infrastruktur i form av lokaler, personale og utstyr, samt kompetanse og lang erfaring med ulike typer forskningssamarbeid med industri, foreløpig primært oppdragsstudier fra legemiddelfirma. Flere av disse miljøene søker aktivt nye prosjekter og samarbeidspartnere til sine enheter. Samtidig har norske selskap som utvikler medisinsk utstyr et behov og ønske om å samarbeide med norske utprøvingsmiljø, men rapporterer at det er utfordrende å finne frem til de rette miljøene.

Oslo Universitetssykehus, Inven2 og Norway Health Tech inviterer industrien til å bli bedre kjent med OUS test-fasiliteter.  Vi vil vise frem enkelte av miljøene, hvilket felt de jobber innen, hvilken infrastruktur de har og hvordan etablere kontakt for selskapene som i dag eller i fremtiden vil ha behov for å prøve ut sitt produkt i sykehuset. Det vil også legges til rette for at man kan ha 1:1 møter med miljøene for å diskutere konkrete muligheter for samarbeid og bli bedre kjent.

Agenda

13:30: Enkel servering og registrering

14:00: Introduksjon

–          Velkommen til OUS Bjørn Erikstein (adm dir OUS)

–          Velkommen ved Katrine Myhre (CEO Norway Health Tech)

–          Inven2 og OUS (forskningsstøtte og innovasjonsavd): Roller og prosess for forskningssamarbeid med industri, Ellen Johnsen, Siri Kolle, Christian Skattum

14:30: Power couple: Imtech v/Anne Cathrine Martinsen og representant fra medtek selskap

14:45: Presentasjon av miljø for næringslivssamarbeid, 10 min per miljø

  1. Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Cecilie Wium
  2. Utprøvingsenheten, avdeling for kreftbehandling, Paal F. Brunsvig, enhetsleder
  3. Klinisk forskningspost barn, Heidi Glosli

15:15: Pause

15:30: Presentasjon av miljø for næringslivssamarbeid, 10 min per miljø

  1. Klinisk forskningspost, Hasse Khiabani Zaré
  2. Kardiologisk avdeling, Lars Gullestad
  3. Oslo Myelomsenter

16:00: Power couple: Testbed/IVS v/Karl Øyri og representant fra medtek selskap

16:15: En -til-en møtene gjennomføres (du melder din interesse for dette i påmeldingsskjema) & snacks serveres

Arrangementet er et samarbeid mellom

 

 

 

VELKOMMEN!!!

Påmelding