fbpx

Bruk av digitale læringsverktøy – psykisk helsevern barn og unge

24 september
13:00 - 14:30

Nye teknologiske opplæringsløsninger, hva finnes og hvordan lykkes med samarbeid mellom helsetjenesten og industrien?

Helse Sør-Øst RHF har et stimuleringsprosjekt innen rekruttering, kompetanse og tjenesteutvikling innen psykisk helsevern for barn og unge. På disse arrangementene vil du få innsikt i pågående prosjekter innen innovasjon og tjenesteutvikling i helseforetakene. Selskaper med tjenester og løsninger som retter seg mot fremtidens psykiske helsevern for barn og unge inviteres også til å presentere sine løsninger.

Før Covid-19 nådde oss hadde vi tenkt å samle flere temaer på en dag. Vi har nå valgt å lage dette til en digital møteserie med nye tema hver gang. Dette er det andre møte i serien. Det første kan sees her.

Du inviteres til en aktiv møteplass mellom selskapene med innovative løsninger og prosjektledere og ledere innen psykisk helsevern for barn og unge. Dersom møtetidspunkt ikke passer, meld deg på allikevel og du får tilsendt lenke hvor møtet kan sees i opptak.

Dette møtet bør du få med deg dersom du er leder, klinikere, prosjektledere og mellomledere BUP, og IKT-ansvarlige i sykehus i Helse Sør-Øst. Teknologibedrifter med løsninger som retter seg mot fremtidens psykiske helsevern barn og unge.

Temaet har flere innfallsvinkler:

  • Generelt viktig at helsepersonell behersker bruk av digitale verktøy.
  • Digitale verktøy som virkemiddel i opplæringen av terapeuter/helsepersonell (eks simulering og VR-teknologi)
  • Bruk av digitale verktøy i utredning og behandling av pasienter.

Program (blir kontinuerlig oppdatert):

13:00     Velkommen v/Elisabeth Arntzen, prosjektdirektør Helse Sør-Øst RHF og Kathrine Myhre, daglig leder Norway Health Tech

OUS presenterer prosjektet: «Medisinsk simulering (SIM) som en treningsmetode i BUPA for alle faggrupper (miljøterapeuter, leger, psykologer, studenter, ekstravakter), pasienter og pårørende».

Erfaringer fra Innlandet på bruk av VR teknologi

14:00 Pitch fra selskaper som har relevante løsninger

14:25 Oppsummering

14:30 Avslutning

VELKOMMEN!!

 

 

 

Påmelding