APPETITT prosjektet deler resultatet; innovasjon i offentlig sektor

18 januar
12:00 - 15:30

Forskningsparken
Toppsenteret

APPETITT prosjektet, samarbeid mellom Helseetaten i Oslo kommune og Universitetet i Oslo, utviklet app’en APPETITus som hjelper både eldre og pasienter med kognitiv svikt å bli minnet på og inspirert til å spise sunn, god mat – i tillegg å holde oversikt over hva som skal til for å ha et godt kosthold.

APPETITT prosjektet, regionale innovasjonsprosjekt der Helseetaten i Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Norsk Regnesentral, Drammen, Bærum og Tvedestrand kommuner og Helseteleonen A/S har utviklet app’en APPETITus som hjelper både friskere eldre å bli inspirert til og personer med kognitiv svikt å bli minnet på å spise sunn, god mat – og i tillegg få hjelp til å holde oversikt over hva som skal til for å ha et godt kosthold.

Bli med på reisen fra oppstart til lansering, og se APPETITT prosjektets resultater i offentlig sektor i en større sammenheng. Vi vil selvfølgelig også lansere en kort film som viser hvordan man bruker APPETITus appen, og demonstrere app’en med funksjonalitet for avstandsoppfølging .

Foreløpig program:

12.00 Lunsj servering

12:30     Velkommen og hva har vi lært i APPETITT prosjektet? Prosjekteier, Helseetaten Oslo kommune og prosjektleder Anne Moen, Helsam, UiO

12:45     Kjell Øygarden, (RFF Hovedstaden): Regionale Offentlige Innovasjonsprosjekter som APPETITT – hva ønsker RFF å oppnå ?

13:00     Jo Cranner, Norsk sykepleieforbund: Velferdsteknologi –  APPETITT prosjektet, appen APPETITus og betydning for sykepleiere.

13:15     Kristin Standal, Velferdsteknologiprogrammet i KS  – APPETITus, forebygging og velferdsteknologi

13:30     Pause

13:45  – 14:30 Erfaringer og Inspirasjon til tjenesteutvikling:

Aina Westby, seniorveileder, Furuset Seniorsenter, Oslo; Trygg og god hverdag; Ernæring som et tema og APPETITus som hjelpemiddel

Gro Wensaas, fagkonsulent, Bærum Kommune: ernæring i hverdagsmestring – muligheter med APPETITT prosjektet

Kristin Jeppestøl, kvalitetskoordinator, Tvedestrand Kommune: Appen som hjelpemiddel i ernæringsarbeidet i hjemmesykepleie og sykehjem

Veien videre ..

14:45     Kari Birgitte Wiig, VALIDÉ, APPETITT prosjektet og samarbeid med forskningsprosjektet Matlyst!; behov av kunnskapsbaserte tjenester og relevante produkter

15:00     Kai Victor Hansen, Norges Hotellhøgskole, Universitetet i Stavanger, Måltidspresentasjon og trivsel

15:15     Anne Moen, prosjektleder – veien videre med APPETITus

Bli med – registrer deg i dag!

 

Påmelding