fbpx

Sirona Health Solutions

Contact person

SIRONA HEALTH SOLUTIONS

Phone

+46 (0)8 77 22 557

Mobile

+47 917 92 777

Address

Birger Jarlsgatan 33, 111 45 Stockholm SWEDEN

Employees

35

Established

2010

Dette er Sirona

Sirona Health Solutions er et skandinavisk konsulentselskap som arbeider for å skape bedre helse, behandling og omsorg. Den beste helsetjenesten er den det ikke er behov for, derfor arbeider vi først og fremst med proaktive og forebyggende løsninger.

Partnerskap med kundene

Vårt team – som består av blant annet bedriftskonsulenter, leger, økonomer, IT-eksperter og analytikere – har omfattende erfaring fra helsetjenesten og inngående kompetanse i helseøkonomisk teori og metodikk. Vi har kunnskapen, verktøyene, metodene og modellene som kreves for å skape de beste helsetjenestene for samfunnets begrensede ressurser. Men vi kan ikke gjøre det alene. Derfor arbeider vi alltid i et nært og aktivt partnerskap med våre kunder, som er landsting, kommuner og regionale samt nasjonale myndigheter.

Integrert omsorg

Vi i Sirona er overbevist om at samfunnet har enormt mye å vinne på økt samarbeid mellom ulike behandlingsenheter og -aktører. For eksempel er den somatiske og den psykiatriske behandlingen ofte adskilt, til tross for at mange pasienter har behov for både somatisk og psykiatrisk behandling. Ved å gjøre omsorgstjenester bedre integrert blir pasienter bedre tatt vare på, samtidig som helsetjenestenes begrensede ressurser utnyttes bedre. Integrert omsorg gjør det også lettere å få et overblikk over pasientenes fremtidige behov, som igjen gjør det mulig å handle proaktivt i stedet for reaktivt – og det er nøkkelen til en friskere befolkning.

Strategisk og operasjonelt

Vårt strategiske arbeid tar utgangspunkt i den klassiske problemløsningsmodellen som brukes i bedriftsrådgivning. Vi kombinerer modellen med fleksibilitet og fingerspissfølelse for helsetjenestens særskilte utfordringer. Det operasjonelle arbeidet, som alltid gjennomføres i partnerskap med kunden, handler ofte om tiltak rettet mot en spesiell pasientgruppe eller mot et spesifikt problem. Det kan for eksempel handle om å forbedre pleien av eldre med flere sykdommer eller å forbedre pasientsikkerheten. Vi i Sirona Health Solutions har også utviklet unike databaser og verktøy, som gjør at vi kostnadseffektivt kan gjennomføre omfattende og komplekse kvantitative analyser.