Senter for fagutvikling og forskning, Sykehjemsetaten Oslo kommune