fbpx

Innoventus Sør AS

Innovation Company — TTO-Incubators and clusters —

Contact person

Kamilla Sharma

Phone

404 000 99

Address

Terje Løvåsvei 1, 4879 Grimstad, Tordenskjoldsgate 9, Kristiansand

Established

1998

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap, Siva-inkubator, Forny-aktør og Presåkornforvalter som representerer Sørlandet. Vi har fokus på innovasjon, som skal være med å sikre vekst, nyskaping og fornyelse i regionen.

Selskapet arbeider aktivt med gründere, næringsliv, offentlig etater, akademiske- og forskningsmiljø, for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Vår forretningsidé er å bidra til kommersialisering av nyskapende ideer som gir vekst og sysselsetting.

Innoventus Sør hjelper gründere med å realisere sine forretningsideer! Vi tilbyr profesjonell rådgivning i vårt inkubatorprogram, der gründerene får tilgang til vår kompetanse, kontorlandskap og nettverk. Målet er å hjelpe gründerne fra etablering til vekst, under trygge rammer og i et inspirerende miljø.