fbpx

Hospital IT AS

eHealth (ICT) —

Contact person

Roger Sletta

Phone

+47 99 50 65 65

Address

Mølleparken 6, 0459 Oslo

Vi er en programvareutvikler og tjenesteleverandør for både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Våre løsninger følger megatrenden for helse IT der operative støttesystemer transformeres til strategiske innsatsfaktorer på lik linje med de medisinske disiplinene.

Siden 2004 har Hospital IT utviklet programvare utelukkende dedikert helseapplikasjoner. I løpet av kort tid har vi etablert en økende markedsandel på 10% av markedet i Norge og over 500.000 mennesker sokner til områder der våre tjenester er dypt integrert i leveranse av helsetjenester.

Vi leverer fullautomatisert velferdsteknologi på en utelukkende mobil og trådløs teknologiplattform. Våre løsninger er designet for massiv implementering av teknologi også på tvers av tjenesteområder, og alle løsninger betjenes av apper på smartmobiler. Videre har vi lykkes med å helintegrere løsningene våre med helsefaglige kjernesystemer som gjør at vi kan samle funksjonalitet i en flate.