fbpx

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

R&D/Educational facility —

Contact person

Olaf Hallan Graven

Phone

+47 31008000

USN er Norges fjerde største universitet med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høgskolen skulle bli et universitet.

Verden beveger seg raskere enn noensinne, og for å kunne møte nye utfordringer er vi helt avhengige av nye løsninger. Vi trenger raske hoder som tenker nytt, kreative problemløsere som ser fremover og handlekraftige ildsjeler som sprer entusiasme. Vi trenger et helt nytt universitet med nye perspektiver og tett kontakt med fremtidens arbeidsliv. Vi er USN, vi gir deg kunnskap for fremtiden!