fbpx

Helsetelefonen AS

Service provider —

Contact person

Jan Einar Vaage

Phone

+47 02401

Address

Tuengen Allé 22 B, 0374 Oslo

Helsetelefonen AS ble etablert i 2007 og er Norges ledende helsetjeneste på telefonrådgiving.

Erfarne sykepleiere og leger gir deg kvalitet sikrede råd knyttet til din helse og legene kan gi deg resepter og henvisning. Alle har over ti års erfaring fra sykehus, legevakt eller almen praksis. De kan gi deg hjelp og råd innen de fleste medisinske områder. Et faglig råd med legespesialister, psykologer og sykepleiere bidrar til å kvalitetssikre tjenesten.

Største eier og Administrerende Direktør Jan Einar Vaage startet Norges første private helseforetak i 1984.

Vi følger alle sikkerhetskrav mht til lagring av data, innlogging og kommunikasjon.
Vi tar opp samtalene vi har med våre kunder for læringsformål og for å kunne dokumentere dersom det skulle bli nødvendig.
Vi journalfører alle samtaler.

Koder som benyttes til å gjennomføre behandling har ingen kobling til navn eller identifiserbare personlige data utover registrering i sikker medisinsk journal.