fbpx

Digital psykisk helse: Validering og test av løsninger for helsetjenestene

07 December
09:00 - 12:00

Health2B, Forskningsparken, Oslo

Velkommen til nettverksmøte for selskaper, kommuner og sykehus!

Den 7. desember inviterer Norway Health Tech til nettverkstreff for digitale løsninger for Psykisk helse. Velkommen til en samling med spennende innlegg, matchmaking, lunsj og mingling.

Vi ønsker å løfte frem gode løsninger og samarbeid som nytter. Tematikken for samlingene er basert på innspill samlet inn gjennom pågående arbeid med Norway Health Techs satsnong på skalering av digitale løsninger for psykisk helse.

For å lykkes med implementering og skalering av digitale løsninger i helsetjenestene står test og validering sentralt. For å få innpass som leverandør er det viktig med dokumentasjon av løsningens effekter, både for besparelser og form av forbedret behandling av pasienter. I kommunehelsetjenesten finnes det ikke kapasitet til å gjennomføre store prosesser for å validere enkeltløsninger, og de baserer seg på resultater fra forskning og andres erfaringer.

Å få gjennomslag i spesialisthelsetjenesten som leverandør av et digitalt verktøy, betyr at løsningen skal fungere og integreres med en rekke andre systemer. Å teste og utvikle disse integrasjonene kan være tidkrevende og komplekse, og krever at man har tilgang på gode data å teste på.

Temaet for samlingen er dermed Validering og Test for å sikre skalering og bruk av digitale løsninger innen psykisk helse.

Program:

  • Introduksjon til nettverk for digital psykisk helse – vi ønsker deres innspill til videre satsning
  • Norse Feedback v/ Joachim Vie – Datadrevet praksis med pasienten i sentrum
  • SINTEF v/ Ingrid Solem – Hvordan få innpass i forskningsmiljøene?
  • Sykehuspartner/Gnist – Raskere utvikling og ibruktakelse av digitale løsninger til Helse-Sørøst i samarbeid med Helsenæringen
  • Helsedirektoratet v/ Øystein Tveite – Om validering av digitale løsninger

 

Register