Strategisk Panel: Oppsett av kliniske studier for Amerikansk Markedsadgang

Prosjektpartnere

Medtech-Innovation

Finansieringspartnere

Innovation Norway

Kontaktinformasjon

ane.solesvik.oppedal@norwayhealthtech.com

Klinisk data er den viktigste dokumentasjonen for nye medisinske produkter og løsninger, som brukes for regulatorisk godkjenning, refusjonsordninger, markedsføring, for å trekke investorer, og overbevise helsepersonell til å ta i bruk nye løsninger. Oppsettet på den kliniske studien er avgjørende for om studien ender i suksses eller fiasko. Oslo Medtech organiserer strategiske paneler med kliniske, regulatoriske, refusjons, og design eksperter for å hjelpe bedrifter med å strukturere kost-og ressurs effektive kliniske studier.

Norway Health Tech medlemmer som utvikler nye mediskinske produkter og løsninger for det amerikanske helsemarkedet can søke om opptak i programmet. Utvalgte bedrifter får delta på en reise til Minneaoplis, USA, for å jobbe med et skreddersydd panel av eksperter som sammen med bedriften vil legge en plan for klinske studier som ivaretar behov for dokumentasjon for regulatorisk- og refusjons prosesser samt klinisk og design perspektiv på mest mulig kostnad-og tidsmessig måte. Norway Health Tech vil også bidra med noe støtte til kostnadene for panelet.

Denne halvdags sesjonen samler relevante eksperter for å diskutere bedriftens teknologi og sammen assistere bedriften med utformingen av en strategi for å innrette seg i henhold til relevante aktører og interessenter allerede i tidlig utviklingsfase. Denne panelsesjonen inneholder følgende:

  • 4 timers møte som inkluderer tidlig fase strategiske diskusjoner som etablerer tydelige kommersielle målsettinger ved å involvere kristiske interessenter i diskusjonen
  • Regulatorisk, klinisk, refusjons, forskning, marked og teknisk eksperter som sammen bidrar med veiledning og utforming av bedriftens strategier for å sikre en «smart start»
  • Breka out Session for å møte SMBer for å raffinere strategien og identifisere neste skritt i utviklingsprosessen
  • Testing diskusjon for å forberede pre-submission strategier og forundersøkelser/pre-klinisk/klinisk diskusjoner for å sikre at bedriften samler riktig og relevante data som understøtter regulatorisk- og refusjonskrav samt markedsførings påstander som trengs for det Amerikanske helsemarkedet
  • Strategisk Business Canvas gjennomgang som bidrar til å organisere bedriftens spesifikke strategiske behov med et tydelig marked/kunde fokus og forstå markedsmuligheten
  • Endelig leveranse: Strategisk Business sammendrag med en overordnet timline og videre prosess som danner grunnlaget for en solid Roadmap.

I tillegg er det muligheter for bedriften å delta på investorkonferansen «Medical Alley Innovation Summit» den 18. og 19. september.

Norway Health Tech vil også sette opp et eget nettverksevent for deltakenede bedrifter i samarbeid med vår danske partner Medtech-Innovation og andre danske startups.

Dersom bedrifter ønsker assistanse med å identifisere og sette opp en-til-en møter med andre aktører under oppholdet i Minneapolis bistår vi også med dette.

Programmet koster $7,500, der Norway Health Tech dekker $2,500. Dette inkluderer ikke reise og opphold, samt konferansen, som bedrifter selv dekker.

Ta kontakt med Ane Solesvik Oppedal for spørsmål ang. programmet: ane.solesvik.oppedal@norwayhealthtech.com